Politiet på ville veier.

Jeg har påpekt lenge at politi og Justisen i Norge har handlet på ulovlige måter. I tillegg så har det blitt vist bekymring fra landes ledere ved opprettelse av politiet om at en etat som dette ville uten tvil bli korrupt om etaten gis nok makt.

Hva har skjedd siden den tid? Jo det kan jeg fortelle dere. Gjennom årene så har våre regjeringer tildelt politiet større og større makt å gitt dem stadig mer tillatelser til å handle på egenhånd. Hvordan har denne makten blitt bruk av politiet?


Erik Jensen var første som ble tatt for sine handlinger, så ble det avdekket at politiet har i en årrekke foretatt ulovlige ransøkelser av rusmisbrukere. Dette gav mye diskusjoner i media, men taushet fra vår regjering. Så ble det avdekket at over 6000 nordmenn har vært fengslet uten lovhjemmel i form av bøtesoning. Om dette ikke var nok så blir det avdekket at folk hadde sonet lange dommer når de egentlig var uskyldige. Nå først begynte det å bli litt liv fra regjeringen. Men avdekkningene som kom stoppet ikke her, brått ble det avdekket at en privat organisasjon hadde så og si overtatt politietaten. Nå var brått de fleste på Stortinget våkne med unntak av vår statsminister og justisministeren. 

Om ikke disse store sakene gir grei beskjed om at politiet per i dag er på tyttebær tur, så kan det nevnes flere voldtektssaker, makt missbruk, missbruk av stilling osv. Men disse sakene blir sett på som enkelt tilfeller å derfor ikke tatt med i det store bildet.

Per i dag har ingen noen form for rettssikkerhet, samt at våre rettigheter nedfelt i Grunnloven jevnlig blir tilsidesatt. Skal vi godta dette? I tillegg så slipper de i ledelsen av med en fy finger så blir de sluppet igang igjen. Nei det jeg mener skulle vært utfallet er å Norges Grunnlov som sier at alle er like for loven burde komme i effekt å vær enkelt innen etatene straffes på samme måte som Norges borgere.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

nav klage

Politiet i ransakningssaker av rusmisbrukere.

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige