Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2019

grunnlov

Utdrag fra Norges grunnlov. § 94. Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. (Frihetsberøvelsen må være nødvendig står det, har dere opplevd at nødvendigheten for og dra folk ut av sine hjem og inn i arresten bare fordi han/hun er en kjenning av dem. Jeg ser den vert fall ikke.) Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold. De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende. (Denne delen av paragrafen må komme til nytte en gang.) § 94. Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. (Da var vi tilbake på nødv