Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2021

Norges regjering skaper folkes undergang.

Norge er blitt et land som systematisk skaper vansker for alle som ikke er i arbeiderklassen og oppover. Vi som har jobb i Norge merker ikke mye til hvordan våre styresmakter terroriserer de som ikke verken tørr eller klarer og si i fra. Jeg selv har holdt meg passiv i en årrekke, dette mye grunnet min tidligere livsførsel. Men jeg oppfordrer nå folk om og stå frem med sine historier om hvordan de eller deres nære har blitt behandlet av staten. Jeg selv skriver mye brev frem og tilbake rundt nav saker og saker gjeldende lov og rett og tar meg gjerne tid til og både publisere og gå frem med deres historier, hendelser og saker. Send hva dere ønsker jeg skal gjøre med deres sak samt dokumentasjon og egen forklaring til  e-post  og så vil jeg ta tak i den fortløpende.  Historien  til Thomas

kontant bruk under korona

Jeg begynner og bli temmelig lei av at alle enten krever eller oppfordrer til kortbruk under pandemien og vil da derfor legge ut følgende referater og håpe at forretningene tar seg i nakken. Smitterisiko ved bruk av kontanter Koronavirusutbruddet har aktualisert spørsmålet om smitterisiko ved bruk av kontanter i betalinger. Folkehelseinstituttet svarer følgende: Ut fra gjeldende kunnskap, vurderinger gjort av andre myndigheter og på basis av vår egen kunnskapsoppsummering foreligger det ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19 og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyrere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN bruk. Det bør presiseres viktigheten av å følge de gjeldende smitteverntiltak om god hygienepraksis i befolkningen. Hygienetiltak (god hånd- og hostehygiene) bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene reduserer risiko for