Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2022

Politiet i ransakningssaker av rusmisbrukere.

Siden forslaget om endring av ruspolitikken ble lagt frem på stortinget har det skjedd mye som man tidligere aldri ville hørt noe om. Forslaget ble avslått, men samtidig kom det par klage inn til riksadvokaten om politiets handlinger ved ransaking av mistengte rusmisbrukere. Denne klagen har gitt utfall i alle rettninger i norske staten. Og spesielt da riksadvokaten avslørte at politiet hadde i lang tid utført ransaking av rusmisbrukere uten og ha gjort det med lovhjemmel.  Like etter avsløringen kom en offentlig uttalese fra Politidirektoriatet og justisdepartemanget hvor de beklaget for sine handlinger. Så kom tre historiske dommer i høysteretten som gav straffefrihet for rusmisbrukere med narkotika til eget bruk. Videre kom rettelser i instruksene på hvordan politiet skulle håndtere rusmisbrukere som de påtreffer og hvilke tvangsmiddler som de kan ta i bruk i den gitte situasjon. Denne nye instruksen ble ikke gitt ettervirkende kraft i seg selv.  Men utenom dette så er det kommet op