Innlegg

Politiet på ville veier.

Jeg har påpekt lenge at politi og Justisen i Norge har handlet på ulovlige måter. I tillegg så har det blitt vist bekymring fra landes ledere ved opprettelse av politiet om at en etat som dette ville uten tvil bli korrupt om etaten gis nok makt. Hva har skjedd siden den tid? Jo det kan jeg fortelle dere. Gjennom årene så har våre regjeringer tildelt politiet større og større makt å gitt dem stadig mer tillatelser til å handle på egenhånd. Hvordan har denne makten blitt bruk av politiet? Erik Jensen var første som ble tatt for sine handlinger, så ble det avdekket at politiet har i en årrekke foretatt ulovlige ransøkelser av rusmisbrukere. Dette gav mye diskusjoner i media, men taushet fra vår regjering. Så ble det avdekket at over 6000 nordmenn har vært fengslet uten lovhjemmel i form av bøtesoning. Om dette ikke var nok så blir det avdekket at folk hadde sonet lange dommer når de egentlig var uskyldige. Nå først begynte det å bli litt liv fra regjeringen. Men avdekkningene som kom stop

Norske stat å deres bruk av lover mot befolkningen.

I Norge i vertfall i hennhold til Lovdata.no er Norges Grunnlov gjeldende over alle andre fastsatte lover, dermed så blir bestemmelser som motsier Grunnloven i andre lover ugyldige.  Med dette i tankene så vil jeg prøve og belyse litt som skjer rundt om i Norge å som er helt utenfor hva loven har bestemt. Som et bevis på min påstand støttet av Lovdata.no kan følgende gjengis fra Norges Grunnlov §89 ˋˋI saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om det strider mot Grunnloven å anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot Grunnloven eller landets lover å anvende andre beslutninger truffet under utøving av offentlig myndighet.ˋˋ Med dette så kan vi hoppe videre til aktuelle saker i media både lokalt og nasjonalt. I saker gjeldende rus så har det blitt avdekket systematiske feil gjort av politiet. Noen mener at Riksadvokaten ikke har medhold i lov i sine påstander. Men dette kan legges død. Jeg kan referere til en del lover som går på dette. Norges Grunnl

Politiet i ransakningssaker av rusmisbrukere.

Siden forslaget om endring av ruspolitikken ble lagt frem på stortinget har det skjedd mye som man tidligere aldri ville hørt noe om. Forslaget ble avslått, men samtidig kom det par klage inn til riksadvokaten om politiets handlinger ved ransaking av mistengte rusmisbrukere. Denne klagen har gitt utfall i alle rettninger i norske staten. Og spesielt da riksadvokaten avslørte at politiet hadde i lang tid utført ransaking av rusmisbrukere uten og ha gjort det med lovhjemmel.  Like etter avsløringen kom en offentlig uttalese fra Politidirektoriatet og justisdepartemanget hvor de beklaget for sine handlinger. Så kom tre historiske dommer i høysteretten som gav straffefrihet for rusmisbrukere med narkotika til eget bruk. Videre kom rettelser i instruksene på hvordan politiet skulle håndtere rusmisbrukere som de påtreffer og hvilke tvangsmiddler som de kan ta i bruk i den gitte situasjon. Denne nye instruksen ble ikke gitt ettervirkende kraft i seg selv.  Men utenom dette så er det kommet op

Mitt syn på ting.

Etter og ha sitti passivt tilbake og fulgt med på hva som skjer rundt om i verden og i Norge, samt også sett hvordan enkelte blir behandlet av andre og av de som skal hjelpe folk i landet. Så har jeg gått hardt til verks på flere fronter, både som blogger, samfunnsdebatør, politisk og forfatter.  Jeg har bygget meg opp erfaringer underveis samt også tatt en del utdannelser. En del er kanskje litt og underdrive ettersom videregående trinnet ikke har noen fag eller studier og tilby meg, dette fordi jeg har tatt alle sammen. Denne utdannelsen og erfaringen har jeg valgt og bruke til og hjelpe folk rundt meg samt folk som ikke meg direkte er kjent. Mange kjører på og tror og mener mye til de møter veggen og da får jeg spørsmål om jeg kan bistå. Slike spørsmål blir ofte kompliserte fordi det har altid vært en langvarig dialog i forveien, men jeg har enda ikke fått et spørsmål jeg ikke har løst eller kommet til forlik på. Så derfor ønsker jeg og skrive litt om de vanligste spørsmålene jeg ha

Politi som ikke kan loven?

Jeg opplevde at en saksbehandler hos Øst politidistrikt skrev et forhåndsvarsel om bruksforbud på bil. Ja, høres kanskje ikke unormalt ut i denne forstanden, men om du ser innholdet i brevet og hvor det ble adressert så ville de fleste begynt og tvile på lovligheten av innholdet.  Dette var forholdet, jeg ble fratatt førerkort inntil videre av politiet. Og i den sammenheng mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, blant annet. Politiet viste også at jeg brukte bilen som min mor eide. Dermed så mistenkte de meg også for og bruke denne i inndragning perioden.  Dette gjorde at politiet sendte forhåndsvarsel til min mor om bruksforbud på bilen. I dette brevet skrev saksbehandleren at grunnlaget for varslet var gjeldende meg med fult navn for misstanke om overtredelse av veitrafikkloven § bla bla. Ene forholdet de nevnte var kjøring ukatsomt/mulig fare etter jeg ble stoppet på Elvestad på misstanke om ruspåvirket kjøring. Prøven var negativ og dermed ble det uaktsom kjøring/mulig fare. 

Nå etter 3 år intensiv jobbing.

Etter jeg har jobbet nå i 3 år for og rette opp i Norges baksider ser det ut til at vi endelig ser resultater på noen fronter. Som nevnt tidligere så er flere saker under etterforskning for både brudd på straffeloven samt også klanderverdig oppførsel. Men foreløpig kan jeg glede folk med denne ene tingen som nå er i gang og har blitt offentliggjort erstatning i narkosaker

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige del 2

Da fortsetter vi. Jeg har tatt opp nav delvis og politiet sine handlinger så lang, men er mange andre saker som ligger innen samme tidsrammen. Jeg mottok et forhåndsvarsel til inndragelse av førerretten på bakgrunn av vandel, edruelighet og at politiet mente jeg hadde en alvorlig personelighetssvikt som ikke var formentlig med og inne ha serfikat.  I medhold av Grunnloven ba jeg om at saken skulle bli ført for retten og ikke via vedtak innen 3 mnd. Samt at jeg ba de sende meg all dokumentasjon gjeldende vedtaksgrunnlaget. Men ukene gikk uten at jeg hørte noe. 4 uker senere kom en bibel stor bunke papirer dumpet ned i postkassen. Jeg brukte lang stund på og gå gjennom alt og det var mye. I mens jeg styret med dette forhåndsvarselet så ble mitt førerkort beslaglagt og helt uten grunn første gangen og dermed etter holdetiden på 3 Uker gikk jeg til hardt verks i mot politiet, jeg fikk med den som het tidliger fylkesmannen og statens veivesen samt la beskjed til politidirektoriatet og sivil

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige

Hei igjen. Jeg ønsker og nå oppsummere litt hva som er blitt gjort i mine saker mot det offentlige slik at andre har muligheten til det samme om de trenger. Jeg er 36 år og bosatt på Østlandet og frem til 2017 brukte og solgte jeg amfetamin som er et sentralstimulerende narkotisk stoff. Sentralstimulerende vil si noe tilsvarende som at det gir deg mer energi og gjør deg mer oppegående, men selv om du under rusen tror du er rakettforsker og multi kunstner så er dette skjeldent sant. Det gjør at brukere av dette ikke direkte tenker veldig langsiktig eller legger noe planer for ting. Det går for det meste spontant noe som igjen kan gi en del merkelige situasjoner som vanlige mennesker aldri kan om de en vil forstå hvordan oppstod. Jeg er troende, men ikke på måten folk rundt meg forventer. Det vil da si at ja jeg tror på Jesus Kristus som vår Messias, men også vitenskapen. Derfor er jeg medlem av en gruppe som går under paradon. På bakgrunn av min historikk har jeg opparbeidet meg et gans