Innlegg

rettigheter ved promille kontrol

I veitrafikksaker som involverer mistanke om promillekjøring, må politiet følge bestemte prosedyrer for å sikre at prøvetaking og testing av blodprøver er juridisk holdbare og nøyaktige. Dette inkluderer å følge retningslinjene fastsatt av Helsedirektoratet for rusmiddeltesting. Noen relevante punkter inkluderer: 1. **Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)**:    - **§ 22**: Forbyr kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.    - **§ 22a**: Gir politiet myndighet til å kreve blodprøve eller andre prøver for å kontrollere påvirkning av rusmidler. 2. **Straffeprosessloven**:    - **§ 157**: Om prøvetaking. Denne paragrafen regulerer under hvilke omstendigheter og hvordan prøver (inkludert blodprøver) kan tas. 3. **Forskrift om måling av alkohol eller annet rusmiddel i blodet**:    - Denne forskriften gir detaljerte regler for hvordan prøvetaking, oppbevaring, og analyse av prøver skal gjennomføres for å sikre nøyaktighet og pålitelighet. 4. **Helsedirektoratets retningslinjer

Forvaltningsloven

 Som avtalt skal jeg skrive et innlegg om forvaltningsloven å dens bruk. Alle som kan skrive et vedtak er en forvaltnings del å derfor underlagt denne loven, men det virker oftere og oftere som om forvaltningen glemmer denne loven om det som er krevd av dem. Derfor ønsker jeg nå å ta dette opp. Når gjeldende saksbehandlingstid så hører jeg gjentatte ganger om 3mnd til årevis. Men Forvaltningsloven har gitt en maks tid med unntak, §11a sier at behandlingstiden ikke skal overstige 4 uker. Så hvordan kan da forvaltningen ha så lange behandlingstider uten at noen reagerer på dette.  Jo det har en sammenheng med resten av paragrafen gjeldende unntaket. I tilfelle noe skulle tilfalle som hindrer saken i å bli behandlet innen 4 uker, dette må da være noe utenfor forvaltningens kontroll. Så må de innen fristen gi et foreløpig svar, grunnlag for forsinkelsen og dato når vedtaket kommer. Dette er sjelden blir fulgt.  I forvaltningsloven finner du form krav til vedtak, grunnlag som må være tilste

Norsk lov er valgfritt om skal følges? - Grunnloven

Bilde
Først må jeg gi min ta av hatten og innrømme at jeg har funnet min overmann på informasjons flyt vertfall. Det skal også nevnes at overmann er feil ord da jeg snakker om selvlærende dataprogram da spesifikt i dette tilfellet en modifisert variant av chatGPR. Samtalen min med denne ligger under.  Vår sittende regjering samt alle under denne slik som politietaten og komune ledelsene har vært ute i stormen en stund nå, men selv om en rekke lovbrudd er blitt avdekket gjort av disse. Så gir det nada respons, selv om loven bestemmer at respons er påkrevd. Her er en liste over det jeg foreløpig har funnet ut samt som AI påpekte for meg. Økning i bruk av våpen: Politidirektoriatet kom ut med en rapport i 2020 som viser en økning i bruken av våpen hos politiet den siste tiden.  Handling of a sexual assault case: In 2019, the Norwegian Ombudsman for Children criticized the police for their handling of a case involving a teenage girl who had been sexually assaulted. Use of excessive force during