Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2022

Norske stat å deres bruk av lover mot befolkningen.

I Norge i vertfall i hennhold til Lovdata.no er Norges Grunnlov gjeldende over alle andre fastsatte lover, dermed så blir bestemmelser som motsier Grunnloven i andre lover ugyldige.  Med dette i tankene så vil jeg prøve og belyse litt som skjer rundt om i Norge å som er helt utenfor hva loven har bestemt. Som et bevis på min påstand støttet av Lovdata.no kan følgende gjengis fra Norges Grunnlov §89 ˋˋI saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om det strider mot Grunnloven å anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot Grunnloven eller landets lover å anvende andre beslutninger truffet under utøving av offentlig myndighet.ˋˋ Med dette så kan vi hoppe videre til aktuelle saker i media både lokalt og nasjonalt. I saker gjeldende rus så har det blitt avdekket systematiske feil gjort av politiet. Noen mener at Riksadvokaten ikke har medhold i lov i sine påstander. Men dette kan legges død. Jeg kan referere til en del lover som går på dette. Norges Grunnl