Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2023

Politiet på ville veier.

Jeg har påpekt lenge at politi og Justisen i Norge har handlet på ulovlige måter. I tillegg så har det blitt vist bekymring fra landes ledere ved opprettelse av politiet om at en etat som dette ville uten tvil bli korrupt om etaten gis nok makt. Hva har skjedd siden den tid? Jo det kan jeg fortelle dere. Gjennom årene så har våre regjeringer tildelt politiet større og større makt å gitt dem stadig mer tillatelser til å handle på egenhånd. Hvordan har denne makten blitt bruk av politiet? Erik Jensen var første som ble tatt for sine handlinger, så ble det avdekket at politiet har i en årrekke foretatt ulovlige ransøkelser av rusmisbrukere. Dette gav mye diskusjoner i media, men taushet fra vår regjering. Så ble det avdekket at over 6000 nordmenn har vært fengslet uten lovhjemmel i form av bøtesoning. Om dette ikke var nok så blir det avdekket at folk hadde sonet lange dommer når de egentlig var uskyldige. Nå først begynte det å bli litt liv fra regjeringen. Men avdekkningene som kom stop