Politiet i ransakningssaker av rusmisbrukere.

Siden forslaget om endring av ruspolitikken ble lagt frem på stortinget har det skjedd mye som man tidligere aldri ville hørt noe om. Forslaget ble avslått, men samtidig kom det par klage inn til riksadvokaten om politiets handlinger ved ransaking av mistengte rusmisbrukere.

Denne klagen har gitt utfall i alle rettninger i norske staten. Og spesielt da riksadvokaten avslørte at politiet hadde i lang tid utført ransaking av rusmisbrukere uten og ha gjort det med lovhjemmel. 

Like etter avsløringen kom en offentlig uttalese fra Politidirektoriatet og justisdepartemanget hvor de beklaget for sine handlinger.

Så kom tre historiske dommer i høysteretten som gav straffefrihet for rusmisbrukere med narkotika til eget bruk. Videre kom rettelser i instruksene på hvordan politiet skulle håndtere rusmisbrukere som de påtreffer og hvilke tvangsmiddler som de kan ta i bruk i den gitte situasjon. Denne nye instruksen ble ikke gitt ettervirkende kraft i seg selv. 

Men utenom dette så er det kommet opp flere saker mot politimenn som har utført grove krimminelle handlinger, feilaktig etterforskning fra Spesialenheten som fraskriver seg alt ansvar serfølgelig, krav om at leder for Politidirektoriatet skal gå av og sist, men ikke mist to lagmannsretts dommer. I disse dommene ble bevis anskaffet ulovlig fjærnet fra saken. Dette gjelder i saker forut for de nye instruksene.

Med alt som nå er blitt spessifisert av riksadvokaten om hva som er lov og hva som ikke er lov så valgte Trond Widme og gå av med pensjon uten videre forklaring med umiddelbar virkning. Han har vært en høyt dekorert politimann i mange år og var på tidspungt for pensjon en leder innen øst politidistrikt.

Men jeg ser ingen som spekulerer hvorfor han valgte pensjon eller som avdekker hvor hyppig og hvor alvorlige tvangsmiddler som ble brukt. Jeg så nevt i rett24 at skribenten for artikkelen forespurte en oversikt over dette. Han fikk ikke svar, men jeg tenker at han fortjener et hint om hva svaret er, og mener også andre har krav på dette. 
Så derfor har jeg tatt meg tid til og finne frem enkeltsaker jeg selv vet noe om og som er blitt lagt ut offentlig i smaalendene avis hvor politiet har overtredd hva loven gir de lov til. Sakene er hentet fra hovedsaklig Øst politidistrikt og gamle follo politidistrikt. Hvor Widmes navn blir nevnt ofte.

Fra 20.02.2016

Politiets uropatrulje foretok ransakning av en kjenning uten at jurist ble kontaktet og ransøkningen ble gjort som en del av politiets arbeid i og skremme de krimminelle rusmiljøene.

Fra 05.01.2019

Politiet observerte Sebastian på skolegymen og derfor søkte politiet han opp på instagram. Ut fra dette ble det tatt ut en arrestasjonsordre på Sebastian og han ble derfor hentet av to politibiler med 4 politimenn. Han ble opplyst at politiet mistengte han for bruk av anabole sterioidet. Derfor ble det tatt prøver av han som ble sendt inn. Det viste seg at Sebastian var helt fri for anabole sterioider.

Fra 22.03.2019

Kay Lund-Pettersen opplyser avisen om at de har tatt en mann i 20 årende med litt hasj sittende i en bil.
Han sier også at politiet ransøket en privat adresse. Denne ransøkningen ble gjort av politibetjentene i eget regi og uten samtykke fra jurist. 

Fra 23.04.2019

Denne saken er en smule mer kompleks en den høres ut i avisen. Etter en sivil tvist ble politiet kontaktet på Indre Østfold Politistasjon. Betjenten som tok mot henvendelsen var Christer Christoffersen. Han ble spurt om hvordan husleie og løsrøre i et opphørt leieforhold kunne bli oppgjort og om politiet kunne avlevere løsøret til tidligere leieboer. Christer mente på dette måtte bli avgjort privat på den måten dere vet best.
Nevnte torsdag fikk den ene som ble mistengt i saken og som var utleier tak i konen til tidligere leietaker. Via henne kunne utleier lure dem begge til og møte han utenfor bunnpris i mysen.
Nevnte vitne var politibetjenter som satt i umerket bil på stedet. Utleier var både klar over at både politiet stod der samt at forhistorikken til han selv og leietakeren kunne gi mistanker. Derfor valgte han og holde avstand og ha hendene synlig på ryggen. Under samtalen fikk konen til leietakeren bomme en røyk av tidligere utleier og utleier fikk en blomst samt en konvolutt fra leietakeren. Så ble deres veien splittet.
7 timer senere ble leietakeren og hans kone arrestert på en annen adresse i mysen hvor det ble oppdaget 4 poser med amfetamin totalt 40 g samt noe rivotril på konen. Formiddagen dagen etter kom politiet til utleier for og arestere han. I prossessen ble det skader på eiendommen og parkert bil til 100.000 kroner.

I retten innrømmet politiet at de ikke ønsket og oppgi vitne da de ikke satt på denne informasjonen. Det ble fremvist to bilder av utleier som står 2 meter unna fra paret med hendene på ryggen og prater med dem. Konen til leietaker husket ikke hva som skjedde denne dagen annet en at de hadde vært i byen for og skaffe seg rivotril og amfetamin. De fikk tak i rivotrilen først og siden husker hun svært lite. Men mente og huske at hun hadde sett utleier på ett eller annet tidspungt i etterkanten, men husket ikke hvorfor.

Utleier ble frifunnet i saken men ble nektet erstattning for skader påført bolig og bil. 

Fra 13.01.2020

Inneholdet i denne artikkelen er det rart ingen har reagert på. Christer Christoffersen ved Indre Østfold Politistasjon går ut og sier at '' Jevnlig ransaker politiet boliger i Indre Østfold hvor de mistenker at de vil finne ulovligheter, særlig narkotika''. Dette kreves ordre fra jurist for og kunne gjøres, men etterforkningslederen hinter her til at det blit ofte gjort uten at jurist blir involvert. For og virkelig bekrefte hva han hinter til fortsetter han' '' Å gjøre slike ransakelser er en del av den jobben vi gjør opp mot narkomijøet i Indre Østfold. Det er viktig å vise at vi er tilstede, og at kan og vil lete gjennom boliger''. Dette viser til akkurat hva riksadvokaten i sin nyeste instruks har sakt at ikke noen gang har vært lov.

Fra 05.11.2003

Her kommer Trond Widme på banen da en 14 åring fra Skiptvet blir påsatt håndjern av politiet da de mente han var sørpe full. Han ble deretter kjørt hjem til sin mor. Moren som jobber som sykepleier reagerte umiddelbart at håndjernene var påsatt så stramt at det hindret blodtilførselen til guttens hender. Det viste seg også at guttet ikke hadde drukket mer en en pils. Han hadde derimot 39,5 i feber når han kom hjem.

Fra 04.06.2008

Igjen kommer Trond Widme på banen og innrømmer at uten jurist besluttning foretar hans kollegaer ransøkninger hver vår for og avdekke og beslaglegge mindre mengder hos rusmisbrukere. Han fremlegger at dette er noe han ønsker og fortsette med fremover.

Fra 07.08.2008

Trond Widme opplyser at politiet dro for og bistå i en vannlekasjesak. På stedet fant de under ransakning pulver rester samt tabletter.

Fra 12.12.2008

Trond Widme beordrer ransaking av fire klasser med hund på vidregående skole i Askim. Videre så beordret han samme dag ransøkning av 10 andre boliger tilhørende rusmisbrukere. Dette uten noe godkjenning fra jurist. 

30.04.09 beordrer Trond Widme storaksjon mot rusmisbrukere i Askim. 

Fra 01.06.2009

Trond Widme har foretatt flere ransakelser hos rusmisbrukere i Askim for å hindre at miljøet vokste seg større. Han hevder i tillegg at ransakingen var helt etter loven og pågikk fra 18.00 til 02.00. Nå skal det vertfall påpekes at ransaking etter kl 21.00 ikke er lov i hennhold til straffeprosessloven.


Fra 29.05.2009

Ransakning påbegynt uten at jurist hadde godkjent ransakingen. I ransakningen ble det funnet 20 gram med hvit pulver. Dermed ble begge på adressen arrestert for og være i besittelse av amfetamin samt bruk av dette. Trond Widme sier i artikkelen ``De skal etter planen avhøres før saken går videre til juristen``. I avhør ble politiet opplyst om at pulveret de hadde funnet var talkum pulver. Dette trodde dem ikke på og tok ut siktelse. Når analysen kom ble saken henlagt på bevisets stilling. 

Fra 13.08.2009

Det ble under aksjonen avdekket mindre mengder med kokain og hasj. Journalist spør Trond Widme ``Hva er grunnen til at politiet kan reise ut på private adresser``. Widme svarer ``Det dreier seg om personer som politiet til dels kjenner fra før, og når vi har tilgjengelige ressurser så prøver vi å uroe narkotikamiljøet``. 

Fra 31.10.2009

Trond Widme ransaket 11 adresser til brukere. Han sier ar det er viktig og holde fokus og utføre ransakningene. Han pågrep 17 personer for bruk og besittelse til eget bruk. I tillegg kontrolerte han 120 kjøretøy i området for ruspåvirket kjøring. Aksjonen startet 18.00 og kan derfor tenkes gikk over fastsatt tid 21.00.

Fra 19.11.2010

Tond Widme foretok ransakelse av 7 adresser til brukere hvorav ni ble arrestert. 

Fra 30.09.2013

Trond Widme foretar ransaking hos 4 kjente rusmisbrukere. 

Fra 25.03.2015

Trond Widme tar med seg 20 politistudenter for og foreta ransakelser hos kjene brukere i opplærings øyemed. 

For å kun være saker jeg har kjennskaper til av alle sakene omtalt i avisen gjennom 2003 og frem til 2020. Samt at alle saker som ikke involverer ulovlig ransakning har blitt filtrert bort. Så blir det gjennom disse 17 årene fortsatt igjen 16 saker hvor navnet til to politimenn dukker opp tid til ofte og en tredje innemellom. Alle i samme distrikt og kontor. 
Så kun for Indre Østfold Politistasjon har de i denne perioden utført ca 1 ulovlig ransakning i året på snitt. Og dette snittet gjelder kun saker jeg vet om detaljer til. 

Så i praksis om 1 person har inndirekte/direkte opplevd dette 1 gang i snitt per år. Så må snittet på antall ulovlige ransakelser for dette kontoret alene være omtrent mange tusen per år. 

Om vi bruker snittet for og beregne antall ulovlige ransakelser per år for alle distriktene i hele norge og legge snittet etter folketall i distriktet så vil vi få et gjennomsnitt på mange 100.000 årlige ransakelser som er gjort ulovlig. 

Men nå skal det pressiseres at hvordan det skjer ett sted ikke nødvendigvis gir noe bra oversikt over hvordan andre distrikt utfører sine ransakelser. 

Men snittet for kun Øst politidistrikt/Follo per person er skremmende stort og kan derfor sammenlignes med riksadvokaten sin uttale om at politiet har begått systematiske feil over mange år. Det ser slik ut for meg også. 

Nå skal jeg nevne at flere artikler om saker jeg vet om og som har stått om i avisen tidligere ikke lengere er tilgjengelig i deres arkiv, hvorfor dette har skjedd vet jeg ikke, men har mine mistanker. Og hadde de fortsatt vært tilgjengelig så ville snittet vært mye større en det jeg har fremsatt. 

At Trond Widme gikk av med pensjon når riksadvokaten begynte sin etterforskning kan du skjønne av enkeltsakene nevnt over. 

En annen ting jeg har irritert meg over er rettens forskjellsbehandling av sivile og politimenn. Grunnloven vår sier at alle er like for loven. Så i teorien skal vel også strafferammene være like for alle i norge uavhengig av possisjon eller stilling. Men i tillegg så har du et tillitsverv som politimann som da burde gi strengere straffer for dem om de bryter loven. Men i alle saker jeg har kommet over så får politimennene omtalt små forelegg og får også beholde sin jobb som politimann i saker som sivile kan i bestefall få 10-15 år i fengsel for. Hvordan kan det da ha seg at politimennene blir dømt så mildt i retten selv om straffesakene ikke har en så lav strafferamme i loven engang, skjønner jeg ikke om vi alle er like for loven. 
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

nav klage

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige