Politi som ikke kan loven?

Jeg opplevde at en saksbehandler hos Øst politidistrikt skrev et forhåndsvarsel om bruksforbud på bil. Ja, høres kanskje ikke unormalt ut i denne forstanden, men om du ser innholdet i brevet og hvor det ble adressert så ville de fleste begynt og tvile på lovligheten av innholdet. 

Dette var forholdet, jeg ble fratatt førerkort inntil videre av politiet. Og i den sammenheng mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, blant annet. Politiet viste også at jeg brukte bilen som min mor eide. Dermed så mistenkte de meg også for og bruke denne i inndragning perioden. 

Dette gjorde at politiet sendte forhåndsvarsel til min mor om bruksforbud på bilen. I dette brevet skrev saksbehandleren at grunnlaget for varslet var gjeldende meg med fult navn for misstanke om overtredelse av veitrafikkloven § bla bla. Ene forholdet de nevnte var kjøring ukatsomt/mulig fare etter jeg ble stoppet på Elvestad på misstanke om ruspåvirket kjøring. Prøven var negativ og dermed ble det uaktsom kjøring/mulig fare. 
Neste tingen jeg var mistenkt for var kjøring uten gyldig førerkort. Dette kom av anmeldelse fra politiet selv når de hadde observert bilen min stå parkert i askim. De så ingen ved bilen og kjørte 250 meter unna den uten og bry seg med og sjekke den. Hadde de gjort det ville de ha funnet ut at det ikke var jeg som kjørte bilen denne dagen. 
Neste vår mistanke til ruspåvirket kjøring. I påvente av prøvesvar.

Det vil da si i det store og hele at Saksbehandleren i Politiet har utlevert opplysninger til tredjepart om pågående etterforskning.

Derfor kontaktet jeg politiet for og anmelde dette, men ble bortvist fordi en anmeldelse i saken vile ikke ført til noe.

Dermed sendte jeg info om saken og kopi av dokumentene i saken til Datatilsynet for vurdering. Fikk da et automatisk svar om at de hadde mange henvendelser for tiden og at min sak først kunne ses på om 6-8 mnd. Dermed la jeg hele greia på hyllen inntil videre, men fikk ikke lov og ha det der lenge. Ca en uke etter jeg sendte klagen til Datatilsynet mot tok jeg en kopi av brev sendt fra Datatilsynet til Øst Politidistrikt. I Brevet ba de politiet redegjøre for forholdet samt opplyse om skade begrensning de hadde foretatt. De krevde svar på dette innen 14 dager. De opplyste også at om ikke ikke svar kom ville Datatilsynet annse forholdet som begått uten noen begrensnings tiltak og dermed ta saken videre til påtale.

For meg ble brevet et sjokk. Politiet anså saken som en bagatell fra starten. Datatilsynet med arbeidsmengde i 6-8 mnd dro min sak til toppen og avkrevde opplysninger om forholdet på rundt en uke. Samt at Datatilsynet vurderte saken som så alvorlig at det kunne tas ut påtale. 

Ja dette kan jo bli interessant var min første tanke. 3 Uker senere fikk jeg brev fra politiet om bekreftelse på anmeldt forhold. Det stod at Datatilsynet hadde anmeldt sak om brudd på taushetsplikt via Stab For virksomhetsstyring på mine vegner.

Saken ble nektet etterforsket av politiet selv og dermed tok Spesialenheten for politisaker over etterforskningen. Til min ikke store overraskelse henla de saken med bakgrunn i Politiregisterloven §34 andre pungt, og mente at opplysningen var utlevert ved at det var et formål med og gjøre dette. De videre skrev at de hadde sjekket hvilken saker dette gjaldt og hvordan etterforskningen fremartet seg i desember og hadde blitt opplyst at sakene var det tatt ut tiltale i.

Jeg viste fra starten at Spesialenheten er litt inkompetente til og etterforske saker gjeldende politiet, men etter dette brevet mistet jeg all tiltro til deres arbeide. Saken er derfor nå klaget inn til riksadvokaten.

Grunnen til jeg sier jeg mistet all tiltro til dem er følgende:

1. Politiregisterloven § 34 andre pungt gir politiet en begrenset mulighet til og utlevere personlig info om andre til en tredjepart om det er formålsmessig. Så den er grei. Men ikke gjeldende saken min ettersom pungt 2 gjelder gamle ferdige saker hos politiet som er anonymisert.
Dermed skulle Spesialenheten ha referert til Politiregisterloven §34 tredje pungt som gjelder pågående etterforskning. Der står det at saker under etterforskning kan det ikke utleveres opplysninger om. Saksbehandleren hadde ikke anonymisert sakene hun tok opp på tidspunktet og i tillegg var sakene under etterforskning.

2. I tillegg til en så alvorlig feil bruk av loven så skriver de i tillegg i sin henleggelse at saken var under etterforskning da forhåndsvarsel ble sendt ut

3. De nevnte sakene kan ikke ha blitt tatt ut tiltale på i desember uansett hvor mye spesialenheten mener det. For alle sakene som var nevnt i forhåndsvarslet ble henlagt i november. Og dermed var ikke det noen saker i desember. Da kan man tro at de ikke sjekket dette i det heletatt.

4. I tillegg til brudd på taushetsplikten så ble saksbehandleren i politiet også skyldig i brudd på straffeloven med og inkriminere persjoner. Hun opplyste tredjepart om kriminalitet som hun mente jeg hadde begått og på den måten gjort at tredjepart tror det samme. Når det da ble bevist at det ikke hadde skjedd noe kriminelt så sitter fortsatt tredje part med troen at noe er skjedd og dette er straffbart per lov og kalles inkriminering.

Like etter så jeg at Oslo politiet hadde twitra beskjeder om at de rykket ut til mulig boligbrann på ganske nøyaktig beskrevet område. Når neste twiter beskjed kom med en oppdatering ble det konstantert tørrkok. Samt at personen på stedet var i besittelse av mindre mengder narkotika. Og at forholdet var annmeldt. 

Det som er litt interessant med disse sakene er at i min så kan du se klart at taushetsplikt er brutt, men i den gjeldende Oslo politiet skjønte jeg først ikke sammenhengen og derfor undret meg over hvor kraftige reaksjoner som kom på det. Jeg trodde når jeg startet og lese artikkelen at denne reaksjonen kom med bakgrunn i at du ikke skal bli straffet for mindre narkotika lengere. Men kom til slutt der hvor advokatforeningen blant annet hevdet meldingen var et alvorlig brudd på taushetsplikten. Ok sjekker igjen og ser at meldingene fra politiet sett vær for seg ikke var noe og kalle brudd mot loven. Men hadde noen fått med seg den første og skjønt at den andre var tilhørende så ble saken brått noe annet. For i første melding hadde de informert om at de skulle til mulig boligbrann og skrevet gate samt oppgang dette gjalt. I branntilfelle så er dette ikke ulovlig. Og så skriver di en oppdatering senere om at det gjalt tørrkok og at de hadde gjort beslag av narkotika på adressen. Heller ikke ulovlig melding alene. M
Men ser du dem sammen så har politiet gått ut offentlig og sagt at på dette boligblokk området i denne veien og denne oppgangen så bor det en rusmisbruker. Det er derimot et brudd på taushetsplikt ja. Men fortsatt ikke like alvorlig som min sak.

Får nå se hva riksadvokaten mener om dette. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

nav klage

Norsk lov er valgfritt om skal følges? - Grunnloven