NAV kriseVist noen som leser dette er aktiv NAV bruker så må dere passe dere for dem. De er nådeløse og velger selv om de ønsker og hjelpe deg eller gi deg et helvete på jord.
Jeg satt nylig inne i fengsel og vet fra vedtakene til NAV at man skal melde i fra om endringer i livet når man mottar stønad i fra dem. Men når du sitter inne er ikke dette det enkleste.
Må bestille time først og så bare pent vente på og bli kalt inn på service torget i fengslet.
Når jeg endelig ble kalt inn av dem og hørte om hvordan det ble med trygden i perioden jeg skulle sitte, fikk jeg bare beskjed om at det gikk sin gang. Ok, tenker jeg. Da har jeg vert fall gitt beskjed.
Pengene kom vær måned som vanlig og jeg ble utrolig glad for dette ettersom jeg hadde masse faste utgifter jeg ikke kunne slippe selv om jeg satt.
Men ca 1-2 mnd. etter jeg slapp ut mottar jeg et brev i fra NAV om varsel om tilbakebetaling. Summen på 165000 var nesten til og få hjerte stans av og måtte be min far om og hjelpe meg med et svar til dem.
Vi forsøkte oss med at jeg hadde en god del gjeld fra før og hadde faste avtaler med dette samt at jeg hadde nettopp blitt nykter og prøvde og bygge et nytt liv som jeg også sa til dem. Denne saken er per i dag fortsatt pågående.
Jeg måtte lese opp rundt lignende saker og regler for at de kommer, for og si det slik er det alene nok læremateriell for en livstid. Jeg la også merke til at NAV skriver i sine vedtak at de er pliktige til og hjelpe til med og klage. Jepp, der har jeg løsningen. Var min tanke. Møtte opp på NAV Eidsberg med min far og satt og ventet på at den eneste kundebehandlere skulle bli ledig. Fikk huka tak i henne og ble med inn på samtale rom hvor vi fikk beskjed om og bestille time.
Dette gjorde vi. Klagefristen på 14 dager hadde gått i vasken om vi ikke hadde skrevet selv, for og si det sånn. Rett oppunder 4 uker senere hørte de fra seg. Beskjeden var enkel og grei, dette kan vi ikke hjelpe deg med.
Brudd på forvaltningsloven §11.
Videre mens brevene går frem og tilbake legger jeg merke til et par ting som viste tegn til at saksbehandleren min ikke hadde noe erfaring med dokument innhenting eller fastsatte rutiner hos NAV.
Første jeg stusset på var at saksbehandler ba meg om og dra til min fastlege for og hente utfyllende lege journal og sende til dem. Som sagt stusset jeg på det, men fant ut at jeg ikke gadd og kverulere noe på dette.
Hos min lege ba jeg om det nav skulle ha og fikk ett snålt blikk tilbake. Han forteller meg da at jo jeg kunne få det til egen bruk, men at den ikke var gyldig om jeg skulle så ha sendt den til nav. Noe med lover om transaksjon av opplysninger mellom Off.etater. Og at nav vet at de selv skal kontakte fastlege for innhenting av dokumenter.
Saksbehandleren gjorde så uten og ville nevne det noe mere. I hans neste brev skriver han at en tidligere rusmisbruker i en rehabiliterings situasjon kan oppleve et slikt krav som svært tyngende og derfor få ettergitt kravet. Og rett etter skriver han at det ikke gjelder meg. Nei vell. Syntest det var helt riktig jeg da men.
Og så skriver han at han mener kravet kan tilbakebetales om det månedlige trekket ble redusert. Navi har klare regler på dette, beløp over 100000 skal være nedbetalt på fem år. Ikke noen andre avtaler vil bli vurdert.
Har senere lest som sagt litt rundt lignende saker og oppdaget at det etter gis i de tilfeller hvor nav har fått beskjed, men ikke fått endret dette i saks dokumentene sine og kom da på at jeg hadde varslet dem når jeg kom inn i fengselet. Neste brev ble dette tatt med. Nav kom tilbake og sa at de ikke har noe i sitt register om at jeg hadde gjort det.
På det tidspunktet kom enda et krav fra nav med samme saks nr og behandler. Skal skrive om den i morgen. Da sendte jeg hele sulamitten over til en advokat for og få de til og fortsette.

Godt råd gjør det med det samme du får varslet så slipper du og bli grå håret.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

nav klage

Politiet i ransakningssaker av rusmisbrukere.

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige